ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต

เล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลาย ๆ บทความมีการลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าของเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาให้แก่เด็กได้โดยเฉพาะของเล่นที่มีการฝึกสกิลการแก้ปัญหา ของเล่นที่มีการแบ่งรูปร่างและรูปทรงที่ชัดเจนเพื่อให้เด็กสามารถแยกสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ออกเป็นรูปร่างรูปทรงได้โดยการจัดหมวดหมู่แยกประเภทของสิ่งของ กระตุ้นให้เด็กวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของสิ่งของ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของสิ่งนั้น ๆ ในชีวิตประจำวันที่ต้องพบเจอได้ บริษัทของเล่นต่าง ๆ จึงมีการคิดค้นของเล่นเสริมพัฒนาการออกมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ประเภทของเล่นเด็ก 

เล่นเด็กเสริมพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่อยู่ในประเภทของหนังสือ ซึ่งมีการใช้เชือกถักร้อยให้เป็นห่วงให้เป็นปมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและยังเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ของเด็ก ซึ่งสามารถนำไปเล่นได้ทุกที่และง่ายต่อการจัดเก็บ อีกทั้งยังมีของเล่นมากมายที่มีการต่อมีการปะติดปะต่อกัน เพื่อให้เด็กจินตนาการถึงภาพรวมของรูปทรงว่าจะต้องประกอบไปในทิศทางไหนหรือส่วนใดยังขาด ส่วนใดอยู่เพื่อ ให้รูปทรงนั้น ๆ สมบูรณ์ อย่างเช่น จิ๊กซอว์ ถือได้ว่าเป็นของเล่นที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทและสมองของเด็กได้โดยผู้ปกครองจะต้องส่งเสริมทั้งด้านสติปัญญาและสมองรวมทั้งพัฒนาการของร่างกาย 

นอกจากของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ การให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่โดยเฉพาะหมู่ของโปรตีนก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ทำให้แก่เด็กมีร่างกายที่เจริญเติบโตแข็งแรงมีส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงวัยที่ควรจะเป็น รวมทั้งการเพิ่มวิตามินต่าง ๆ ให้แก่เด็ก อีกทั้งวิตามินจากผักและผลไม้จะมีส่วนช่วยบำรุงระบบภายในร่างกายให้มีความสมดุลและมีการเจริญเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะวิตามินเอที่บำรุงสายตา วิตามินดีบำรุงกระดูก อีกทั้ง Omega 3 Omega 6 Omega 12 ที่ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านสมองให้เป็นอย่างดี 

สิ่งที่ต้องพึงระวัง 

เล่นเด็กเสริมพัฒนาการที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนั้น ถ้าปล่อยให้เด็กเล่นจนลืมเวลาของการรับประทานอาหารที่ส่วนช่วยบำรุงระบบภายในสมองให้มีการคิดได้อย่างมีมิติ ลงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเด็กได้ เช่น การขาดวิตามินที่เพียงพอ การขาดโปรตีนและแร่ธาตุต่าง ๆ เป็นต้น  

ดังนั้นวิธีการแก้ไขควรแบ่งเวลาการเล่นของเด็กอย่างมีระบบและจะต้องไม่พยายามบังคับลูกเพื่อป้องกันการเก็บกดทางสภาวะทางอารมณ์ของเด็ก จึงจะสามารถทำให้เด็กได้รับพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านสมองและทางด้านจิตใจได้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับ