เจอคนนิสัยเห็นแก่ตัวจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ได้อย่างไร

การอยู่ร่วมในสังคมกับคนมีนิสัยเห็นแก่ตัว

                ในปัจจุบันนี้เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของสังคมและการดำเนินชีวิตให้มากๆด้วยเพราะว่าสังคมและการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราเองต้องการที่อยากจะป้องกันไม่ให้เราไปเจอคนที่นิสัยเห็นแก่ตัวได้อย่างไรนั้นเอง

                ทุกๆอย่างในเรื่องของสังคมนั้นแน่นอนว่าเราเองก็จะต้องเจอคนที่มีนิสัยที่เห็นแก่ตัวมากมายอย่างที่เราเองก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ทุกๆอย่างในตอนนี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องระวังในตนเองให้มากๆเพราะว่าการที่เรารู้จักที่จะระวังในคนที่เห็นแก่ตัวนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราเองจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจหรือกังวลใจเลย

                ในสถานที่ที่เราอยู่นั้นมีผู้คนรายล้อมไม่ว่าจะเป็นที่ออฟฟิตหรือที่ไหนๆนั้นก็จะเจอคนไม่ดีอย่างมากมายเลย เราเองจึงควรที่จะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะให้ความสนใจและอย่ามองข้ามกันอย่างที่สุดเลยในส่วนนี้ เพราะว่าเป็นการปรับตัวที่เราจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมให้มีความสุขกันอย่างที่สุดด้วยเช่นกัน

                ทุกๆอย่างในตอนนี้เรื่องของคนที่เห็นแก่ตัวนั้นก็จะมีอย่างมากมายเลย ถ้าหากเราเป็นคนที่รู้จักที่จะให้ความสนใจและใส่ใจกันมากๆแล้วจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งเลย เพราะทุกๆอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงคนพวกนี้ได้ถ้าหากอยู่ในสถานที่เดียวกัน ถ้าต้องร่วมงานกันก็ควรที่จะเลือกคุยเท่าที่จำเป็นก็จึงจัดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วยกัน

                ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเลย เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุดเพราะว่าคนที่เห็นแก่ตัวนั้นจะต้องมีการควบคุมและรักษาตัวเองไม่ให้สุขภาพจิตใจมีความเสียหายอีกด้วย สุขภาพจิตของเรานั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นกันอย่างที่สุดที่เราควรที่จะรักษาไว้ให้ดี

                เพราะวันๆนึงเราอาจจะเสียสุขภาพจิตที่มากมายด้วยกัน เราเองจึงควรที่จะต้องปกป้องกับความรู้สึกของเราเองให้มากๆด้วยเพราะทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ให้ความสนใจและใส่ใจกันอย่างที่สุดด้วย เรื่องของสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เราถ้าหากเราอยู่ในที่ทำงานนั้นอาจจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้

                แต่เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขในชีวิตได้โดยที่เราเองอาจจะต้องใส่ใจในความรู้สึกของตัวเอง มองข้ามอะไรที่ไม่ดีและไม่จำเป็นต่อไปเพราะว่าสังคมและการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราเองก็จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดด้วย